Ķimikāliju dozēšana industriālā mērogā

Cena pēc pieprasījuma
Iekļaut salīdzināšanā
Lai piemeklētu nepieciešamo ūdens sagatavošanas sistēmu, mums būs nepieciešams:
1. vidējais dienas patēriņš (m3/h);
2. maksimālais patēriņš (m3/h);
3. ienākošā ūdens rādītāji (analīze);
4. prasības izejošam ūdenim;
Reaģentu dozēšana attīrītajā ūdenī, vienveidīgi tos izplatot, ir svarīgs posms ūdens attīrīšanā. To pilnība lielā mērā ir atkarīga ne tikai no attīrīšanas pakāpes, bet arī no tehnoloģiju ekonomijas.  Ūdens sagatavošanā izmanto dozatora šķīdumus un  suspensijas, gāzes un sausos reaģentus, kurus var kvalificēt trīs veidos: dozatoru pastāvīgās dozes; proporcionālās, automātiski uzstādāmās dozes, saskaņā ar mainīgo ūdens plūsmu vai to kvalitāti, un dozatoru sūkņus. Šķīdumu dozatori, suspensijas un gāzes var iedalīt uz dozēšanas reaģentiem atvērtā plūsmā un spiedvadā. Sauso reaģentu dozatori ievada tos atvērtā plūsmā vai speciālā maisītājā, kur tie ātri izšķīst. Sausie granulētie vai pulverveidīgie reaģenti dozē ar svārpstu, lentes veida, tilpuma, masas un vibrācijas dozatoriem. Dozatori, kas ir paredzēti ūdens attīrīšanas uzdoto parametru uzturēšanai (elektrovadītājspējas, pH u.c.), regulē reaģentu patēriņu, neatkarīgi no ūdens patēriņa attīrīšanas iekārtās. Pēdējos gados, reaģentu dozēšanai arvien vairāk izmanto skrūves un virzuļu dozatoru sūkņus. Lai nodrošinātu precīzu reaģentu dozēšanu, ūdenī izmanto tikai augstas kvalitātes dozēšanas sūkņus. Tam tiek izmantotas iekārtas, kas ražotas Eiropas pazīstamajās firmās - ražotnēs. Piemērojamiem dozēšanas sūkņiem ir plaša tipu rinda, kas sniedz plaša spektra jaudu un izplūdes spiedienu. Visdažādākie detaļu materiāli, nodrošina ķīmisku izturību pret šķidruma pārplūdi. Ir iespējama dozēšana pēc laika, anologa un ciparu signāla, proporcionāli vai pastāvīgi utt.