Reversās osmozes sistēma ir paredzēta, lai samazinātu kopējo sāls saturu pēc reversās osmozes principa (demineralizācija, atsāļošana, elektriskās vadītspējas samazināšana) no pašvaldību un vietējo ūdensapgādes tīklu (artēzisko aku, aku utt.) Ūdens, ievērojot to atbilstību šajā rokasgrāmatā noteiktajām prasībām. Reversās osmozes sistēma ir visefektīvākā un drošākā ūdens demineralizācijas iekārta.

AQUAPHOR PROFESSIONAL APRO