Demineralizācija industriālā mērogā

Cena pēc pieprasījuma
Iekļaut salīdzināšanā
Lai piemeklētu nepieciešamo ūdens sagatavošanas sistēmu, mums būs nepieciešams:
1. vidējais dienas patēriņš (m3/h);
2. maksimālais patēriņš (m3/h);
3. ienākošā ūdens rādītāji (analīze);
4. prasības izejošam ūdenim;
Demineralizētu ūdeni izmanto daudzās nozarēs. Galvenās problēmas, kas rodas no ūdens lietošanas ar augstu minerāļu saturu, kas nav izgājuši deionizatorus, ir saistīti ar nogulšņu veidošanos uz siltumapmaiņas virsmām, līdz ar to pasliktinās nepieciešamie rādītāji un siltuma pārneses efektivitāte. Kā arī citu nogulšņu veidošanos var izraisīt eksploziju augstspiediena katliem. Deionizatori nodrošina sāls saturu ūdenī velamajā līmenī, ar dažādiem tehnoloģiskiem procesiem, novērš no ūdens cilvēkam kaitīgus elementus, kurus nav iespējams novērst ar citām metodēm. Deionizatori sastāv no diviem cauruļvada spiediena sērijveida savienotiem korpusiem, kanalizācijas sadales sistēmas, jonu apmaiņas sveķiem un mezgla plūsmas kontroles. Pirmajā korpusā ir iebērta katjonu apmaiņas sveķi - otrajā anjonu apmaiņas sveķi. Visbiežāk deionizatori tiek veidoti no plastmasas korpusiem, kuri nerūsē.