AQUAPHOR PROFESSIONAL APRO 500 L/H OSMOS High Pressure

6188.00 €
Iekļaut salīdzināšanā
REVERSĀS OSMOZES SISTĒMA

Reversās osmozes materiāli ir droši, netoksiskie un neizlej ūdenī bīstamās veselībai un apkartējai videi vielas. Pēc higiēnas un sanitāri ķīmiskajiem radītājiem reversās osmozes sistēmas atbilst higieniskajām prasībām. 
Reversās osmozes sistēma ir paredzēta, lai samazinātu kopējo sāls saturu pēc reversās osmozes principa (demineralizācijai, atsāļošanai, elektrovadītspējas samazināšanai) no pašvaldības un vietējo ūdens apgādes sistēmām (no artēziskām akām, parastajām akām, utt.) saskaņā ar vadību prasībām. 
Reversās osmozes sistēma ir ļoti efektīva un droša ierīce ūdens atsāļošanas ziņā.
Sistēma liek tādos objektos, kā (dzīvojamās mājas, uzņēmumi, katla telpa), kur elektrisko tīklu spiediens atbilst prasībām.
Reversās osmozes sistēma ir izstrādāta un izgatavota ņēmot vērā nepārtrauktu darbību.
Optimālajai reversās osmozes izvēlei nepieciešams ūdens analīzes rezultāts vai tā paraugs.

Aizsardzības filtrs:
Filtrs Gross 20 ar moduli B520-13 (CB) - uzstādīts uz ierīces ieejas, lai aizsargātu reversās osmozes membrānas sistēmas no aktīvā hlora ietekmes. Tas ir izgatavots no keramiskā pulverveida aktīvās ogles polimēra matricā. (Carbon Block tehnoloģija)
Filtrs Gross 20 ar moduli PP5 mkm - uzliek pēc CB, lai novērst lielo daļiņu iekļūšanu, kuras ir lielākas par 5 mkm membrānas moduļu sistēmā reversa osmoze. Filtrācijas elements ir izgatavots no polipropilēna. Nepieciešams regulāri veikt filtrācijas moduļu maiņu, lai saglabātu ūdensapgādes ātrumu, kā arī izvairīties no hlora piesārņojuma.
Sistēmā ir uzstādīta reversās osmozes membrāna. Ar pienācīgu reversās osmozes tehnisko uzturēšanu, membrānas ilgtspēja ir 3-5 gadi, vai pat vairāk. 

Tehnoloģiskā reversa osmozes shēma.
Neattīrītais ūdens iziet caur aizsardzības filtriem, kas ļauj izdzēst hloru un lielu daļu no svērtām daļiņām un ienāk augstspiediena pumpī, kas to attīra līdz 0,6-1,5 MPa (nepieciešamais spiediens ir atkarīgs no izmantotās membrānas veida). Vēlāk, ūdens tiek piegādāts reversās osmozes blokā, kas atrodas zem spiediena. Reversās osmozes bloks ietver sevī korpusus, kuros ir uzstādītas reversās osmozes membrānas, un tie atdala permeātu no (produkta, jeb attīrītais ūdens) un koncentrāts (drenāža). Permeāts un koncentrāts iziet no korpusa caur dažādām atverēm. Koncentrāts iziet caur visu korpusu un iztek pa izlietnes cauruli. Koncentrāta patēriņš ir regulējams ar speciālo krānu. Lai izmērītu koncentrāta patēriņu, tiek izmantots koncentrāta plūsmas mērītājs. Daļu no koncentrāta var atgriezt, lai nodrošināt reversās osmozes ekonomēt spēju. Recirkulācijas patēriņš tiek regulēts ar speciālo krānu. Lai izmērītu cirkulācijas patēriņu tiek izmantoti koncentrāta un permeāta (produkta) patēriņmēri, kopā ar augstā spiediena mērītājiem. Permeāts (produkts), kas tiek iegūts ar reversās osmozes membrānas palīdzību, tiek tīrās ūdens bākā, tā patēriņš tiek mērīts ar permeāta patēriņa mērītāju.

Darba režīms. Aparātam ir divi darba režīmi - automātiskais un manuālais režīms (CIP). Pilnībā automātiskais režīms tiek realizēts ar PLK palīdzību, ar ūdens līmeņa sensoru un TDS mērītāju. Vairākos gadījumos sistēma spēj nodrošināt nepārtauktu ūdens piegādi automātiski. 
Vadības un reversās osmozes displeja sistēma ir aprīkota ar darba režīma slēdzi: "AUTO" - automātiskais režīms, "РУЧНОЕ" vai "CIP" - manuālais režīms. Automātiskais režīms ir pilnībā realizēts ar vadības kontrolera, ūdens līmeņa sensora un TDS mērītāja palīdzību. Vairākos gadījumos sistēma spēj nodrošināt nepārtrauktu ūdens piegādi automātiski. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja pāriet uz manuālo režīmu, piemēram, lai izmazgāt membrānu. Ir nepieciešams mainīt slēdzi no "AUTO" uz "РУЧНОЕ" (manuālo), vai "CIP". Slēdzis "АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА" (avārijas apstāšanās) - noņem strāvu no visas elektriskās ķēdes un aktivizējas ar pagriezienu uz virzienu, kas ir norādīts ar bultiņām (parasti pulksteņrādītāja virzienā). Lai no jauna ierakstīt reversās osmozes sistēmu, ir nepieciešams uzspiest slēdzi "АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА" (avārijas apstāšanās). Lai nomest vadītājkontroli avārijas izslēgšanas gadījumā, pēc viena no sensoru signāla, izmantojiet pogu "СБРОС" (nomest). Reversās osmozes vizuālajai darba attēlošanai uz instrumentu paneļa ir novietotas signāla lampas "ПИТАНИЕ" (barība) vai fāžu apzīmējums "L1", "L2", "L3" - barības padeve, "СИСТЕМА В РАБОТЕ" (sistēma darbā) - sistēmas "reversā osmoze" ieslēgšana darba režīmā, "НЕИСПРАВНОСТЬ HACOCA RO" (pumpja nemainība) - aizsardzības mehānisma pumpja izslēgšanās pēc pārslodzes nostrādāšana.

Vadības kontrolieris. Jūsu sistēma ir aprīkota ar vadības kontroleri, ar TDS mērītāja funkciju, ar temperatūras kompensāciju, ja ir atbistošais elektrības sensors, uz ekrāna parādīs attīrītā ūdens elektrisko vadītspēju "on-line" režīmā. Kontrolieris realizē dažādu sensoru statusu pārraudzību un vada reversās osmozes darbu, balstoties uz regulējamo algoritmu. Piktogrāfiskā darba attēlošana ir skaidra un sniedz priekšstatu par stāvokli un reversās osmozes moduļu darbu.

• Sistēma ir savākta pamatojoties uz augstspiediena membrānām VONTRON, kuri ir izstrādāti pēc pasūtījuma un ar OOO "Аквафор" kontroli. Ir sistēmas piegādes iespēja ar membrānu vadošajiem ražotajiem
• Drenāžas cirkulācija ir nodrošināta visos moduļos.
• Katra APRO sistēma ir aprīkota ar RO kontrolieri, lai pārvaldīt sistēmu un pievienot aprīkojumu, kā arī sistēmas ir aprīkotas ar TDS mērītājiem, lai kontrolēt tīrā ūdens vadītspēju.
• Divkartējā ūdens spiediena kontrole uz ieejas, dod iespēju kontrolierim atšķirt spiediena krišanu caurulē no pirmsfiltrācijas moduļu bloku aizsērējuma.
• Lai regulētu drenāžu un cirkulāciju, tiek izmantoti augstās kvalitātes adatu vārsti. 
• Bezšuvju membrānu korpusi ar sānu ieejām no augstās kvalitātes nerusējošā tērauda.
• Spiediena caurule, izgatavota no nerūsējošā tērauda, uzticama, izturīga un nav pakļauta atmosfēras iedarbībai.
• Augstspiediena sūknis no diviem ražotājiem, uz izvēli CNP (pamatlīnija) vai Grundfos (uz pasūtījumu).
• Pirmsfiltrācija, membrānu aizsardzībai, balstās uz filtriem Gross 10" un 20".
• Rāmis no nerūsējošā tērauda profila - estētisks, higiēnisks, iztūrīgs.
• Augstās kvalitātes komplektācija, sastāvdaļas un materiāli saskaņā ar Eiropas standartiem. 
• Estētiskais dizains, dārgs ārejais izskats.