Atsevišķu detaļu papildus mehāniskā tīrīšana

Atsevišķu detaļu papildus mehāniskā tīrīšana (ja nepieciešams,tikai pēc ķīmiskās tīŗīšanas)
Tālāk ...