Kolonnas ar AFM media, mehāniska filtrēšana un atdzelžošana